Řešené kauzy

Proč se soudíme

Důvodem vzniku Spolku, jak je popsáno v rubrice „O nás“ byla obrana proti porušování zákonů, které chrání kvalitu bydlení i přírodu starého Barrandova. Především to jsou Vyhláška o městské památkové zóně Barrandov a Vyhláška o národní přírodní památce Barrandovy skály.

Nejen developeři, ale bohužel také (ne)zodpovědní úředníci především stavebního úřadu MČ Praha 5 i dalších jejích odborů, úředníci Magistrátu hl.m.Prahy i některých dalších státních orgánů tyto předpisy v minulosti nerespektovali. Stavbami postižení sousedé se pak museli domáhat zastavení staveb soudně. Ani vítězná a pravomocná soudní rozhodnutí však nedokázala odstranit beton nalitý do území, jež je předpisy chráněno nebo obnovit zbořený památkově chráněný objekt.

Trestní oznámení nechť jsou varováním

Ve spolupráci s renomovanými advokátními kancelářemi jsme došli k závěru, že účinějším nástrojem bude podávat trestní oznámení na jednotlivé odpovědné úředníky.

A to zejména pro trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby podle ust. § 329 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a maření úkolu úřední osoby z nedbalosti podle ust. § 330 Trestního zákoníku  a rovněž pro obdobné trestné činy spáchané v době před 1. 1. 2010 za účinnosti zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona, a to odpovědnými úředníky, kteří se podíleli na vydání příslušných rozhodnutí.

Pomoc developerům a úředníkům

Abychom předešli dalším sporům, žalobám a trestním oznámením, připravili jsme pro developery seznam vybraných předpisů, které se jejich předchůdci v naší čtvrti pokoušeli porušit.

Úředníci tyto předpisy znát musí, proto jsme pro ně připravili výběr paragrafů Trestního zákoníku, které by se jich mohly týkat…

Spolek se podle zákona č.114/1992Sb. účastní všech řízení o umístění stavby i stavebních řízení v námi definované oblasti Prahy 5.  Přejeme si, aby  developeři respektovali všechny relevantní předpisy a developerům i úředníkům přejeme, aby všechna povolovací řízení mohla proběhnout bez odvolávání a žalob.