Národní přírodní památka Barrandovské skály

Barrandovské skály
Barrandovské skály

Národní přírodní památka Barrandovské skály byla zřízena vyhl. č. 4/1982 Sb. NVP. Ale již v roce 1884 se stala prvním a tedy nejstarším geologicky chráněným územím v Evropě (!), když tehdejší majitel Maxmilián Herget převedl pro zajištění ochrany veškerá uživatelská práva na Národní muzeum.

Chráněné území Barrandovské skály se rozkládá ve vltavském údolí na jižním okraji Prahy. Začíná pod Barrandovským silničním mostem a táhne se v jihozápadním směru mezi ulicemi Zbraslavská a Barrandovská a Pod Ateliéry až k obci Malá Chuchle, kde končí severně od ulice V Lázních (na severních stráních údolí Čertova strouha). Jedná se o strmé skalní srázy, které vymodelovala erozní činností řeka Vltava. V historii byly skalní svahy narušeny výstavbou silnice směrem ze Smíchova na Zbraslav a posléze i výstavbou železnice. Dále bylo přirozené prostředí narušeno také několika kamenolomy. Díky těmto narušením však bylo odkryto to nejcennější, tj. geologické profily spodního siluru až spodního devonu a mnohá paleontologická naleziště.

Národní přírodní památka má nejen světový význam geologický a paleontologický, ale ochraňuje i vzácnou flóru a faunu zejména teplomilných společenstev skalní stepi.