Kontakty

Spolek na ochranu Barrandova, IČ: 266 66 367,

se sídlem: Praha 5, Filmařská 404/9, 152 00,

zapsán do spolkového rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 14696,

ID datové schránky: xzwwf79

číslo účtu Spolku: 2700993444/ 2010

e-mail výboru Spolku:  spolek@barrandov.org

e-mail správci webu barrandov.org: webmaster@barrandov.org

Web:   www.barrandov.org

Facebook:@Spolek.Barrandov

https://www.facebook.com/Spolek.Barrandov/

Spolek na ochranu Barrandova je právním nástupcem Občanského sdružení na ochranu Barrandova založeného dne 13.5.2004.