Městská památková zóna Barrandov

Městská památková zóna byla ustanovena vyhláškou č. 10/1993 Sb. hl. m. Prahy. Její plné znění naleznete zde.

Vymezení chráněného území Městské památkové zóny
Vymezení chráněného území Městské památkové zóny Barrandov

Zóna je na severu a západě vymezena ulicí K Barrandovu, na jihozápadní straně areálem filmových ateliérů AB Barrandov a na jihovýchodní straně úpatím Barrandovských skal a Vltavou. (viz obrázek)

Do MPZ Barrandov patří ulice Barrandovská, Filmařská, Lumiérů, Na Habrové, Pod ateliéry, Pod Habrovou a Skalní.

Kromě plošné ochrany území vymezeného mapkou, jsou vyjmenovány zvlášť památkově chráněné objekty:

a)      areál Barrandovské terasy sestávající se ze dvou částí: terasy a restaurace umístěné na skále a plaveckého stadionu se skokanskou věží u Vltavy;

b)      rodinné vily: Skalní 10, Barrandovská 60, Skalní 17, Barrandovská 46, Barrandovská 22, Barrandovská 25;

c)      hlavní budova AB Barrandov na Kříženeckého náměstí.

Výstavba v památkové zóně je přísně regulována kromě Vyhlášky HMP č.10/1993 Sb. také Pravidly pro posuzování investorských záměrů ve stabilizovaných územích.