Srovnávací snímky

Připravili jsme rozhraní, které vám umožní porovnávat historické snímky s aktuálními zobrazeními stejného místa. Chycením posuvníku myší můžete měnit hranici mezi starým a novým snímkem.
Pokud zašlete na adresu webmaster@barrandov.org historický snímek a aktuální snímek vhodný pro porovnání, umístíme je stejným způsobem na této stránce.

Jen malá proměna ulice Lumiérů za 60 let pohledem za střechy domu Lumiérů 20:

Schodiště ve Skalní ulici bylo původně žulové. Žulovou dlažbu měl i dolní konec ulice. Dnes jsou schody vybetonovány a ulice asfaltová. Nemohu si pomoci, ale celková proměna této části městské památkové zóny Barrandov je k horšímu. Pozitivní je snad jen odstranění elektrického vedení vzduchem.

Také horní konec Barrandovské se od roku 1935 proměnil spíše k horšímu. Památkově chráněná vila Barrandovská 60 je dodnes udržována, ale ostatní okolí za moc nestojí. Vila Barrandovská 58 se proměnila v podnikatelské baroko a Barrandovská 56 ve skleněný palác, který přerostl rozměry chráněné vyhláškou o památkové zóně. Stavební úřad nese za tento stav také odpovědnost.

Vila Lumiérů 25 se zásadně proměnila nejen přístavbou a zasklením lodžie, ale i barvou a strukturou omítky. A to ještě na tomto snímku není vidět nezdařená úprava vstupu.

Vila Lumiérů 28 je udržována v původní podobě. Toto je snad jediný srovnávací snímek, na kterém je v současnosti méně zeleně, než na starším snímku. Snad jen umělou zelení zakrytý plot si nezaslouží pochvalu. Ovšem většina plotů v památkové oblasti se změnila k horšímu z důvodů snahy majitelů zajistit větší soukromí.

Jedna z prvních vzorových vil Lumiérů 41 se téměř nezměnila. Změnila se však zeleň, která ji téměř zakrývá.

Vila byla dlouhá léta využívána jako mateřská školka a byla jediným školským zařízením na Barrandově. Prošla jí většina nejstarších barrandovských rodáků. Škoda, že dnes, kdy má Barrandov opět více malých dětí, tady žádné zařízení není a rodiče je musí vozit jinam. Vila stále patří státu a v současnosti ji má pronajatu soukromá firma provozující autobusovou dopravu v Ústeckém kraji.

Parkoviště ve Filmařské ulici bylo dlouho prázdné a dítě s koloběžkou si mohlo hrát na ulici bez nebezpečí. Poslední volné pozemky ve Filmařské ulici se zastavovaly ještě v sedmdesátých letech.

Vila Barrandovská 22 patřila dceři Josefa Lady, malířce Aleně Ladové. Citlivá rekonstrukce v původním duchu by jejímu architektovi Jaroslavu Fragnerovi udělala radost.

Takto vypadá z letadla porušení vyhlášky o městské památkové zóně, porušení územního plánu, porušení zákona o lesích, porušení ochranného pásma Národní přírodní památky Barrandovské skály. To vše v ulici Pod Ateliéry:

Vodníkova vila arch. Stockera ve Skalní 17 prošla za 84 let proměnou spočívající v přístavbě skleníku na střeše garáže:

Barrandovská ulice u teras. Výhled na údolí Vltavy za 80 let zarostl zelení. Přesto je odtud stále pěkný pohled. Po výstavbě hotelu výhled z ulice asi zmizí a budou jej mít jen hoteloví hosté 🙁

Vila Pod Habrovou 14 se téměř nezměnila:

Tento projekt je spolufinancován MČ Praha 5 v rámci Dotačního programu na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti na území MČ Praha 5 pro rok 2017.