Projekt rekonstrukce Lumiérů a Skalní se změnil

V listopadu 2019 jsme vás informovali o tom, že se nám podařilo oživit pozastavený projekt a dotlačit jej k projednání a schválení orgány MČ P5. Dali jsme vám nahlédnout i na jeho budoucí podobu, před zapracováním našich připomínek. Stavební úřad pak konstatoval, že není potřeba vydávat územní rozhodnutí a projekt byl předán Technickým službám komunikací Praha (dále TSK) k dopracování do projektu pro stavební řízení (DSP) a prováděcího projektu. Investorem stavby nebude MČ P5, ale město zastoupené právě TSK.

V jarních měsících 2020 v době vrcholící koronavirové krize proběhl na TSK pracovní výbor s nově vybraným projektantem DSP. Bohužel jsme se o jeho konání a závěrech dozvěděli až o několik měsíců později a nestačili se divit. Projekt dlouhá léta projednávaný, připomínkovaný a schválený orgány radnice MČ P5 se náhle docela zásadně změnil. Původně jsme prosadili záměr zúžit asfaltový jízdní pruh a všechna parkovací místa vydláždit žulovými kostkami s možností vsakování dešťové vody. Obě křižovatky Barrandovská / Lumiérů a Lumiérů / Na Habrové pak za účelem nuceného snížení rychlosti jízdy stavebně upravit zvýšenou plochou křižovatky s přechodem. V křižovatce Barrandovská / Lumiérů navíc dlážděným nebo zeleným ostrůvkem oddělit jízdní pruh od plochy pro kontejnery a stání u nich. I tuto odstavnou plochu vydláždit. Vysázet oboustranné stromořadí pokud možno po celé délce ulice. O tom všem jsme přesvědčili radnici a získali její podporu. Najednou z toho v projektu nebylo nic, především na základě požadavku památkáře. Prý má chránit podobu Barrandova z doby, kdy byl vyhlášen památkovou zónou, tj. roku 1993! Tou dobou přece bylo vše zanedbané a zničené minulým režimem. Krásné mozaikové chodníky byly zalité asfaltem.

Původní mozaiková dlažba chodníků
Foto z achívu Národního památkového ústavu

Pohled na novou podobu projektu ulice Lumiérů s 15m širokou asfaltovou ranvejí pro ještě více parkovišť na úkor zeleně byl šokující. I zbytečně velká asfaltová plocha křižovatky Barrandovská / Lumiérů měla být využita pro nových 8 parkovacích míst na stávajícím místě pro kontejner a ten odsunut do slepého konce Lumiérů. Přitom ze zápisů a stanovisek radnice vyplývalo, že v této části ulice stávající parkovací místa nejsou plně využívána a doporučuje se mezi ně osadit stromy. Jakoby někdo chtěl nejvýznamnější ulici na Barrandově po likvidaci původních stromořadí zalít asfaltem a proměnit v obří parkoviště.

Po více než 4 letech vyjednávání a prosazování přišel pocit naprostého zmaru. Spolek není účastníkem stavebního řízení, nepatří mezi dotčené orgány a nebyli jsme tedy ani pozváni na jarní výbor. Jen díky tomu, že máme svého zastupitele, se nám podařilo požádat ředitele TSK a projektanta o svolání nového pracovního výboru. Na něm jsme přednesli řadu připomínek. Dobře vyargumentovanou a přesvědčivou prezentací jsme na naši stranu získali 11 z 12ti přítomných. Jen mladý památkář trval na původním vetu všeho, dokud to neprojedná se svým nadřízeným…

Požádali jsme o pomoc politické vedení hlavního města i nejvyšší úředníky Magistrátu a s jejich pomocí a za předložení dalších důkazů o původních použitých materiálech jsme dosáhli alespoň kompromisního stanoviska památkářů. Zde je tedy souhrn toho, co jsme stačili zachránit:

Co se podařilo prosadit zpět do projektu:

1) Křižovatka Barrandovská/Skalní/Lumiérů bude vyvýšena za účelem zpomalení průjezdu. Jízdní pruh bude od plochy pro zastavení u kontejnerů oddělovat ostrůvek ze žulové mozaikové dlažby (zmizí ty ošklivé plastové zelené patníky, tzv. balisety). Místo pro kontejnery zůstane zachováno a nebude na něm vytvořeno 8 parkovacích stání.

2) Parkovací stání v ulici Lumiérů budou ze žulové dlažby a v úseku se šikmým stáním od zastávky Horní cesta směrem ke Kříženeckého náměstí bude mezi parkovací místa po pravé straně vysazeno 5 stromů.

3) V úseku mezi křižovatkou Lumiérů / Na Habrové a koncem této etapy rekonstrukce (před zálivem zastávky Filmové ateliéry) bude vysazeno stromořadí po obou stranách – celkem dalších 30 stromů.

4) Povrchy všech chodníků budou ze žulové mozaikové dlažby.

Co se nepodařilo prosadit:

1) V křižovatce Barrandovská/Skalní/Lumiérů jsme chtěli plochu pro kontejnery a stání před nimi udělat dlážděnou a oddělenou od asfaltového jízdního pruhu zeleným ostrůvkem. Tím by se ta obrovská asfaltová plocha opticky rozdělila podle funkcí. Zamítl to památkář z OPP MHMP.

2) V úseku od zastávky Horní cesta až ke křižovatce Lumiérů / Na Habrové nás sice NPÚ podpořil s požadavkem na oboustranné stromořadí. Údajně to však není možné z důvodů vedení vodovodu a sdělovacích kabelů. Není to prý technicky možné v levé části ulice kolem zastávky Horní cesta a ve slepém konci ulice, kde má podle výkresů padnout 7 vzrostlých původních topolů a být odstraněno několik pařezů po již pokácených stromech! Nechce se nám věřit, že kabely a trubky byly položeny do kořenového systému historických stromů a nelze je proto nahradit novou rozměrově menší výsadbou.

3) Křižovatku Lumiérů / Na Habrové jsme spolu s přechodem chtěli vyvýšenou za účelem zpomalení průjezdu. Památkář nesouhlasí a navrhuje plastový zpomalovací montovaný polštář 1,8x2m.

4) V úseku od křižovatky Lumiérů / Na Habrové k náměstí bylo v původním projektu pouze podélné parkovací stání po obou stranách. Nově jsou navržena šikmá stání po obou stranách, čímž se zpevněné plochy ulice rozšíří. Zástupce DP argumentoval na naši podporu, že mu budou auta vycouvávat do trasy autobusu a podélné stání je pro výjezd bezpečnější. Převážil argument potřeby většího počtu parkovacích míst. Nebylo však vzato do úvahy, že nová parkovací místa přibudou ve druhé etapě rekonstrukce náměstí. Autobusová zastávka Filmové ateliéry se posune do náměstí směrem ke Slavínského a na jejím stávajícím místě vzniknou další parkovací místa. Nechceme, aby se další auta z areálu ateliérů přesouvala do památkové zóny.

Projednávání projektu k územnímu řízení trvalo řadu let a jednu dobu zamrzlo na mrtvém bodě. Po komunálních volbách se nám podařilo projekt oživit a DUR projednat k naší spokojenosti. Projednávání podrobnějšího stupně pro stavební povolení (DSP) a realizaci jde rychleji. Až tak rychle, že nám málem postavili něco, co se nám nelíbí. Naštěstí se nám velkou aktivitou, důsledností a pracovitostí a za pomocí jak politických, tak úřednických špiček Magistrátu daří věci ovlivňovat ku prospěchu kvalitního bydlení na Barrandově. Všem, kteří nám pomohli se patří poděkovat.

Co a kdy bude následovat?

Aktuálně chybí závazné stanovisko památkářů, ale od jejich ředitele již máme zprávu, že se shora uvedeným kompromisem budou souhlasit. V řádu snad jen dní by mohlo být zahájeno stavební řízení a ideálně ještě letos i přípravné stavební práce. Nechceme stavební řízení komplikovat a odvolávat se v něm. Magistrát přišel letos o desítky miliard příjmů a bude muset v příštím roce řadu plánovaných akcí seškrtat. Neúspěšné stavební řízení by právě tuto akci mohlo přiřadit k těm vyškrtnutým. Námitky, které se nám nepodařilo prosadit a neznamenají zásadní navýšení rozpočtu lze prosazovat i po nabytí právní moci stavebního povolení v rámci změny stavby před dokončením.

Druhá etapa rekonstrukce Kříženeckého náměstí zahrnuje i část ulice Lumiérů včetně dnešního místa zastávky Filmové ateliéry. Právě záměr DP zastávku přesunout může mít vliv na odlišnost projektu od studie, kterou jsme také úspěšně projednali na radnici Prahy 5 a vám představili na webu.

Pro vaši lepší představu jsme projekt Rekonstrukce Lumiérů/Skalní uložili ve dvou částech ke stažení nebo zobrazení ve formátu *.pdf. Po otevření si jej můžete zvětšit do nejmenších podrobností. Jen načtení detailů může chvilku trvat: DSP Lumiérů, DSP Skalní

Pro otázky můžete použít formulář diskuzního fóra pod článkem.

2 komentáře: „Projekt rekonstrukce Lumiérů a Skalní se změnil

 • 26 srpna, 2020 (18:27)
  Trvalý odkaz

  Dobrý den,
  díky moc za Vaši práci na projektu rekonstrukce Lumiérů!
  Při prohlížení projektu mě napadla ještě jedna věc, kterou jsem v projektu nenašel – a to umístění stanoviště tříděného odpadu a jejich případné umístění do země, které by asi do ulice jako je Lumiérů bylo i pro „památkaře“ přijatelné – v roce 1993 se přece netřídilo! 🙂
  Neřešili jste i tuto otázku, nebo prostě jen špatně čtu plánek?
  Zdraví
  Jakub Kufčák

  Reagovat
  • 26 srpna, 2020 (18:43)
   Trvalý odkaz

   Dobrý den,
   umístění těch ošklivých barevných plastových kontejnerů pod zem jsem prosazoval již loni. Místostarosta za STAN se postavil proti z důvodů vysokých nákladů a bez jeho hlasu pro by projekt neměl většinovou podporu. ODS totiž chtěla maximalizovat počet parkovacích stání i na úkor travnatých ploch. Takže po mém ústupku v textu usnesení vypuštěním požadavku na podzemní kontejnery hlasování prošlo o jeden hlas.
   Letos Magistrát přišel o desítky miliard příjmů a hledá úspory, kde se dá. Místostarosta byl vizionář a letos bychom s tím asi také neuspěli. Příliš drahý projekt by mohl být vyřazen z investičního plánu. Už takto bude původně navržená mramorová mozaika chodníků nahrazena žulovou či vápencovou, která stojí třetinu.
   Zdravím
   Milan Kryl

   Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..