Území od Lamačové po Štěpařskou má studii, ale…

Výbor územního rozvoje ZMČ Praha 5 projednal 1.3.2022 podklady pro budoucí zástavbu rozsáhlého území od zastávky tramvaje K Barrandovu až ke Štěpařské ulici. Původní předpoklad schválení předložené studie se zkomplikoval. Po dvouhodinové diskuzi, do které se zapojila i část z více než třiceti hostů v sále i on-line, byl přijato usnesení s několika na místě doplněnými požadavky a podmínkami. Vlastní studie nebyla schválena, ale jen vzata na vědomí a schválena byla pouze úprava návrhu již probíhajících změn územního plánu. Jak k tomu došlo a jaké byly výhrady?

Po prezentaci studie se jako první do diskuze přihlásil jediný opoziční zastupitel ve výboru – předseda Spolku na ochranu Barrandova Milan Kryl a k překvapení mnohých konstatoval, že předložená studie je v rozporu s Generelem dopravy MČ Praha 5 a v případě realizace v ní zobrazených staveb by tyto navíc znemožnily realizovat Generelem navržená nutná opatření pro zvýšení propustnosti křižovatky Lamačova / K Barrandovu !

Jedno z variantních řešení úprav křižovatky uvedené v Generelu dopravy MČ Praha 5

Vládnoucí koalice při své převaze počítala se snadným schválením studie a přítomný radní z ODS, který studii i dopravní generel zadal a objednal a který má odpovědnost současně za územní rozvoj i za dopravu se ke konfliktu obou dokumentů ani nevyjádřil.

Ilustrativní zobrazení „Brány do Sídliště Barrandov“ tvořené dvěma 21patrovými věžemi.

Důvod pro zamítnutí studie byl zřejmý. V praxi by však její zamítnutí znamenalo, že zůstanou v platnosti podklady pro dva podněty na změny územního plánu, které jsou v tomto území v procesu schvalování a jež rozhodně nejsou považovány za zdařilé. Právě díky potřebě opravit nedostatky v podkladech pro probíhající změny územního plánu se Krylovi podařilo koalici zaskočit a do usnesení prosadil několik podmínek, které upřednostňují vyřešení konkrétních problémů v dopravě před schválením jednotlivých staveb zobrazených studií. A že s rozrůstající se výstavbou sídliště dopravních problému ubývat nebude, asi tušíte sami.

Schválené funkční vyznačení ploch pro změnu územního plánu

Usnesení přijaté s doplňujícími požadavky a podmínkami pak také neznamená schválení umístění a velikosti zobrazených staveb, ale pouze funkcí vyznačených ploch jako aktualizaci podkladu pro probíhající změny územního plánu. To je důležitá zpráva zejména pro ty z hostů, kteří na místě rozhořčeně vystupovali proti výstavbě dvou 21podlaží vysokých věží nebo proti některým dalším zobrazeným stavbám.

Zde je text přijatého usnesení:

Výbor pro územní rozvoj

I. Bere na vědomí

 1. prezentaci „Urbanistické studie – Triangl Högerova, Štěpařská, K Barrandovu“, zprac. ARCHUM Architekti, s. r. o., dat. 02/2022.

II. Doporučuje RMČ

 1. souhlasit s upraveným návrhem na pořízení změn ÚP SÚ HMP č. Z 3552 a č. Z 3553 dle aktuální podkladové studie „Urbanistické studie – Triangl Högerova, Štěpařská, K Barrandovu“, zprac. ARCHUM Architekti, s. r. o., dat. 02/2022.

III. Požaduje

 1. v návaznosti na předloženou studii „Urbanistické studie – Triangl Högerova, Štěpařská, K Barrandovu“ a dle výsledků zhodnocení modrých zón a potřeb parkování v oblasti Barrandova, detailně řešit v dalších stupních projektové přípravy lokalitu vjezdu – „brány“ do sídliště z ulice K Barrandovu, a to po obou stranách Lamačovy ulice.
 2. vypracovat studii zkapacitnění křižovatky Lamačova – Slavínského x K Barrandovu s důrazem na výsledné posílení výjezdu z Lamačovy a Slavínského ulice a vybranému dopravnímu řešení studii „Urbanistická studie – Triangl Högerova, Štěpařská, K Barrandovu“ přizpůsobit, bude-li s ním v rozporu.

O tom, jak území bude skutečně vypadat a jaké stavby na něm vyrostou se bude rozhodovat po dokončení procesu obou změn územního plánu. To však bude jistě až po podzimních komunálních volbách a v novém složení zastupitelstva MČ Praha 5.

2 komentáře: „Území od Lamačové po Štěpařskou má studii, ale…

 • 4 března, 2022 (07:52)
  Trvalý odkaz

  Po volbách.
  A co se týče projektu ulice Lumiérů. V roce 2022 není v plánu. Stavební povolení je od července 2021 a je na 2 roky platné. Tedy do 7/2023

  Reagovat
  • 4 března, 2022 (16:12)
   Trvalý odkaz

   Ano, stavební povolení na rekonstrukci ulice je pravomocné a peníze letos na stavbu nebyly vyčleněny. Nicméně pracuje se na dokumentaci pro výběrové řízení na dodavatele. Stavba není u ledu, jen v těžké finanční situaci dostaly přednost pro financování jiné stavby.

   Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..