Nové nástroje pro ochranu vilové zahradní čtvrti

Výbor územního rozvoje ZMČ Praha 5 schválil na svém zasedání dne 3.4.2018 dokument s dlouhým názvem „Pravidla pro posuzování investorských záměrů v rezidenčních vilových čtvrtích ve stabilizovaných územích městské části Praha 5“.  Na základě tohoto dokumentu je VÚR (zastupující MČ P5 v územním řízení) zavázán udělovat negativní stanoviska k projektům, které nerespektují charakter zahradní čtvrti solitérních rodinných domů  V důsledku toho by developeři již neměli podávat žádosti o územní rozhodnutí k projektům bytových domů mezi vilami.  Pokud by tak přesto učinili, pak  by žádost podávali společně s negativním stanoviskem MČ P5. To by v samotném řízení zpravidla vedlo k zamítnutí žádosti o souhlas s umístěním stavby (tzv. územní rozhodnutí).

Po několikaletém úsilí tak Spolek na ochranu Barrandova získal další nástroj k ochraně genia loci naší zahradní čtvrti. Díky němu by se projekty bytových domů vůbec neměly dostávat na stůl úředníkům stavebního úřadu, který je spoluzodpovědný za několik případů nerespektování Vyhlášky o památkové zóně Barrandov.

 Připomínkujte Metropolitní plán Prahy

Po Pražských stavebních předpisech, které mj. po mnoha desetiletích opět definují pojem stavební čára a uliční čára, se připravuje také zcela nově pojatý územní plán nazvaný Metropolitní plán Prahy (MPP).

Od 16. 4. 2018 je na magistrátním webu www.praha.eu v Sekci plánování města vystaven návrh Metropolitního plánu Prahy k připomínkování občanům. Připomínky k návrhu bude možné zasílat od 27. června po dobu 30 dnů. S procesními dotazy se můžete obracet na Odbor územního rozvoje. Metropolitní plán bude vystaven také v tištěné podobě od 27.4.2018 do 27. 7.2018 ve výstavních prostorách Centra Architektury a městského plánování (CAMP) v Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha), Vyšehradská 51, Praha 2, kde bude možné klást zpracovatelům věcné dotazy. Proces schvalování bude trvat několik let a očekává se, že MPP vstoupí v platnost až v roce 2023.

Nový MPP upřednostňuje zahušťování vnitřního území Prahy před rozšiřováním města do okolí. Ve stabilizované zahradní čtvrti však developeři především díky shora uvedeným předpisům již nebudou tak snadno moci těžit zisky na úkor znehodnocení sousedních domů starousedlíků. Ke vzniku několika nových předpisů pro výstavbu v Praze přispěla také dlouholetá snaha občanů, sdružujících se v místní spolky za účelem obrany svého životního prostoru. Spolek na ochranu Barrandova bude i nadále bránit Městskou památkovou zónu Barrandov jako stabilizované území zahradního města s výrazným podílem nezastavitelné zeleně a výškovým omezením staveb odvozeným od výšek stávajících objektů.

Aktualizováno 26.4.2018:

ÚMČ Praha 5 dnes na svém webu zveřejnil informaci o možnosti podávání připomínek k návrhu Metropolitního plánu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..