Zachovejme Barrandovu skálu nezastavěnou!

Text stanoviska Spolku na ochranu Barrandova k návrhu na změnu územního plánu, jehož případné schválení by umožnilo zastavět poslední nezastavěnou část Barrandovské ulice nad Barrandovou skálou (plný text s fotodokumentací je níže v odkazu):

barrandovska_panorama

Nesouhlasíme s návrhem na změnu funkčního využití ploch v kat.území Hlubočepy pro část pozemku parc.č. 749/1 ze stavu ZMK, ÚSES na navržený OB z těchto důvodů:

  1. Výstavba na území národní přírodní památky. Stávající hranice funkčního využití ploch v územním plánu v této oblasti přesně kopíruje hranici Zvláště chráněného území – Národní přírodní památky Barrandovské skály. Předmětný pozemek parc.č. 749/1 je součástí NPP Barrandovské skály a podle zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny podléhá nejvyššímu stupni ochrany zvláště chráněných území. Národní přírodní památka Barrandovské skály byla zřízena vyhl. č. 4/1982 Sb. NVP. Ale již v roce 1884 se stala prvním a tedy nejstarším geologicky chráněným územím v Evropě!

Na chráněném území přírodní památky se vyskytuje řada chráněných druhů rostlin a vzácných a ohrožených druhů živočichů. Světový význam území je především v oblasti geologické a paleontologické. Stavební činnost byť jen na části chráněného území, by byla nejen barbarská, ale vedla by alespoň v odborných kruzích k mezinárodnímu skandálu a ostudě.

  1. Zrušení naučné stezky. Hrana předmětného pozemku parc.č. 749/1 sousedící s chodníkem na ulici Barrandovská je součástí Naučné stezky Barrandovské skály – Chuchelský háj s informační tabulí umístěnou právě v místě, kde by navrhovatel změny chtěl stavět. Oblast, které se návrh na změnu územního plánu týká, je jediným místem, ze kterého je možné NPP Barrandovské skály ve směru od západu, tedy shora vidět či zpřístupnit.

Místo tvoří přirozený vyhlídkový bod na celé údolí Vltavy. (viz foto) barrandovska-vyhlidka

Z důvodů popsaných dále v bodě 3 je předmětný úsek jediným a posledním nezastavěným místem umožňujícím veřejnosti pohled na národní přírodní památku a údolí Vltavy ze směru od západu.

  1. Mrtvá ulice pro veřejnost, přírodní památka jen soukromá. Pokud půjdete Barrandovskou ulicí směrem vzhůru, budete mít po pravé straně vysokou opěrnou zeď, která chrání prudký svah nad ulicí před sesutím.

V místě, které leží naproti přes ulici navrhované změny, zeď dosahuje výšky 9m. (viz foto)

Levá strana ulice je v délce cca 200m lemována neprůhlednou hradební zdí ještě do výše nadstavěnou oplocením. Dosahuje pak celkové výšky 4m. (viz foto)

Zeď ohrazuje pozemek, který také patří navrhovateli změny územního plánu na sousedním pozemku. Vysoké hradební zdi bez vstupů po obou stranách ulice již v současnosti činí z Barrandovské ulice neživé a nepříjemné místo, z něhož je chodec vysvobozen až otevřenou vyhlídkou na Barrandovské skály a údolí Vltavy právě v místě, které by navrhovatel změny a majitel stávající dlouhé zdi, pan podnikatel Charouz chtěl taktéž uzavřít a zastavět. Přírodní naučnou stezku by pak radní museli přejmenovat na stezku odvahy, vedoucí v délce několika set metrů v úzkém koridoru mezi vysokými zdmi, přes které ani domy majitelů nelze zahlédnout. Národní přírodní památku Barrandova skála bez možnosti přístupu veřejnosti pak mohou přejmenovat na Soukromou přírodní památku Skála pana Charouze…

Text dopisu s fotodokumentací: stanovisko-navrhu-zmeny-up

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..