Severní fasáda trafostanice

Severní fasáda klubovny