Projekt rekonstrukce Lumiérů-Skalní opět žije

Brzy to budou 4 roky, kdy jsme založili web Barrandov.org a první článek v něm věnovali stavu chodníků v ulici Lumiérů. Současně jsme se přihlásili do tzv. „Chodníkového programu“ radnice Prahy 5. Podařilo se nám iniciovat vypracování studie na rekonstrukci a projektu pro územní řízení. Ačkoliv studie byla již v roce 2016 schválena, další fáze projektu se o dva roky opozdila. Povolovací proces se zastavil na neschopnosti investora zajistit souhlasy všech spolumajitelů bytů v ulici. Těm patří i spoluvlastnický podíl na asi 1m širokém pruhu pozemků podél bytových domů. Bez souhlasu všech spoluvlastníků pozemku nelze získat povolení ke stavbě.

Aktivita po komunálních volbách přinesla řešení

Po té, co Spolek na ochranu Barrandova získal na konci roku 2018 své zastoupení na radnici, jsme hledali řešení, jak projekt posunout k realizaci. Projekt byl přepracován a rozdělen na dva. Část, týkající se Kříženeckého náměstí byla oddělena a její architektonickou studii představíme v příštím příspěvku. Upravená studie rekonstrukce ulic Lumiérů a Skalní pak byla po připomínkách veřejnosti schválena orgány MČ Praha 5. Nejvíce připomínek padlo k počtu parkovacích stání. Poptávka po větším počtu parkovacích stání v části přilehlé ke Kříženeckého náměstí a naopak požadavek na stromořadí na úkor několika stávajících avšak nevyužívaných parkovacích stání v části rozšířené ulice za zastávkou autobusu Horní cesta, si ještě vyžádalo úpravu projektu.

Stavební povolení i zahájení prací v roce 2020?

Investor (TSK MHMP) již vybral v soutěži dodavatele prováděcí dokumentace. Ta by měla získat veškerá stanoviska dotčených orgánů státní správy do března 2020 a s nimi být zahájeno stavební řízení. Teoreticky by práce ještě v roce 2020 mohly být zahájeny. Je ovšem nutno přiznat, že v polovině roku 2016 po představení studie, byl odhad radnice pro realizaci na rok 2017. Takže zůstaneme nohama na zemi, ale investora budeme v této věci pravidelně interpelovat.

Co nám projekt přinese?

Po dobu výstavby bezpochyby komplikace v dopravě. Uvažuje se, že po dobu výstavby bude ulice Lumiérů v části neprůjezdná a v části průjezdná obousměrně. Autobus bude nějaký čas jezdit Filmařskou, která bude dočasně jednosměrná opačným směrem.

Po dokončení se ulice Lumiérů promění v městský bulvár hodný památkové zóny. Široké chodníky budou mozaikové, zelené pásy po obou stranách osazeny stromořadími, parkovací místa dlážděná. Asfalt zůstane pouze v jízdním pruhu, který se tak opticky zúží a povede ke zpomalení jízdy. Křižovatky se Skalní a s Na Habrové budou dlážděné a vyvýšené. Tím budou působit na zpomalení jízdy. Oproti dále přiložené dokumentaci bude stromořadí prolínat i mezi parkovací stání v rozšířené části ulice mezi autobusovou zastávkou Horní cesta a domem č.33. Uvažuje se i o zapuštění kontejnerů na tříděný odpad pod zem tam, kde to vedení sítí umožní. Ulice Skalní bude dlážděná a nová dešťová kanalizace zabrání tvoření potoku při přívalových deštích. Žulové dlažební kostky je dnes již snadné přesně řezat a na rozdíl od těch štípaných nezpůsobují při jízdě hluk.

Proměna Kříženeckého náměstí není součástí tohoto projektu, ale má samostatnou architektonickou studii, kterou orgány radnice Prahy 5 již projednaly. Seznámíme vás s ní v samostatném článku. Jednáme se zástupci Magistrátu o současné realizaci obou projektů a koordinaci dočasných dopravních opatření.

Přiložená studie byla takto předložena k projednání výborům a komisím městské části Praha 5. Proto neobsahuje zapracované dodatečné připomínky k počtu parkovacích stání a stromořadí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..